NARYA HUKUK BÜROSU Medeniyetin ilk şartı adalettir...
Sigmunt Freud

NARYA HUKUK BÜROSU Hukuk açısından başkalarının hakkını ihlal eden birisi suçludur.  Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.
Immanuel Kant

NARYA Hukuk BürosuTİCARET HUKUKU

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. 

Ticaret Kanunu’nda şirket türleri sınırlı olarak sayılmıştır. Ticaret şirketleri kolektif, komandit, limited, anonim, şirketler ve kooperatiflerden ibarettir. Bunlardan kolektif, adi komandit ve adi şirketler şahıs şirketi; limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketidir. Ticaret şirketleri kanunda belirtilen usuller çerçevesinde birleşebilir, bölünebilir veyahut tür değiştirebilirler. Buna ilişkin hukuki düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nun 134 – 194. maddeleri arasında yer almaktadır.
 
Yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye’de şube açabilmek için ilk olarak ikametgâhı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin etmesi gerekmektedir. Bu vekil tayin edildikten sonra gerekli tüm belgeler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunacağı belgeler şunlardır:

  •  Şirket veya vekili tarafından yazılmış dilekçe. Bu dilekçe; şirket unvanı, şirket kuruluş tarihi, şirket uyruğu, şirket sermayesi, Türkiye’deki tam yetkili vekilin adı soyadı, vekilin Türkiye sınırları içinde yapacağı işlemlerde kanunu ve mevzuat hükümlerine uyacağına ilişkin taahhüt, şube adresi, şube faaliyet konusu ve şube sermayesi bilgilerinin bulunması zorunludur.
  •  Şirket yetkili organlarının şube açma kararının aslı ve tercümesi (kuruluş bildirim formu)
  •  Şirket ana sözleşmesinin aslı ve tercümesi
  •  Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devlet kanunlarına göre kurulduğunu gösteren kuruluş evrakı ve şirketin halen faaliyet sürdürdüğüne ilişkin faaliyet belgesi. Bu belgelerin asıllarının yanında tercümeleri de istenmektedir.
  •  Türkiye vekilinin vekâletnamesinin aslı ve tercümesi. Bu vekâletname ihtiyaç duyulan hususların yanında şu hususları da içermelidir;

Şirket ana sözleşmesinde gösterilmiş işlemleri yerine getirmesini ve şirketi temsil etmeyi,
Şirket adına yapılacak işlemlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs olarak tüm mahkemelerde temsil etmeyi,
Türkiye’den geçici süreli olarak ayrılması durumunda sahip olduğu yetkilerle yerine vekil tayin etmeyi,
Merkez şubeye bağlı açılacak tali şubelere vekil tayini konularında yetkili olma.
Listede tercümeleri gereken evrakların tercümeleri aşağıdaki yollardan biri ile tasdiklenmelidir;
Şirketin tabi olduğu ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından,
Türkiye Dış İşleri Bakanlığı tarafından
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çevresinde hazırlanan “ Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi” hükümlerine göre.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından şube açma izninin alınmasının ardından aşağıda sayılan belgeler ile Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulması ve şubenin tescil edilmesi gerekmektedir:

NARYA Hukuk BürosuTürk Vatandaşlığı ve Türk Vatandaşlığına Geçme

Vatandaşlık değiştirme, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin aklında bir takım sorular gündeme gelmektedir. Bugün Yabancılar hukukunda türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sorması gereken sorular ve cevapları sıralayıp değerlendireceğiz.
Vatandaşlık değiştirme, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin aklında bir takım sorular gündeme gelmektedir. Bugün Yabancılar hukukunda türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sorması gereken sorular ve cevapları sıralayıp değerlendireceğiz. 
Türk Vatandaşlığı, Türkiye’de yasal yaşama süresini dolduran veya istisnai şartları yerine getiren yabancıların kendileri veya yasal temsilcileri tarafından bulundukları ilde(ikamet ettikleri)  yer alan il Nüfus Müdürlükleri’ne yapılan başvuru sonucu Devletin yetkili Makamları ve Komisyon değerlendirmeleri sonrası başvurunun onaylanması sonucu alınır.

TÜRK VATANDAŞLIĞI OLMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Türk Vatandaşlığının kazanılması, ya da kişinin  vatandaşı olduğu ülke kanunlarına göre  ergin olması, ayırt etme yetilerine sahip olması ve  vatansız ise kanunlarımıza göre 18 yaşında olması gerekmektedir.
Türk vatandaşlığına başvuran kişi başvurudan önce kesintisiz Türkiye’de en az 5 yıl yasal olarak yaşamak ( Turizm amaçlı alınan kısa dönem ikamet izinleri vatandaşlık başvurusunda dikkate alınmaz.) Davranışsal olarak Türkiye’de  yerleşmeye karar verdiğini belirten somut deliller gerekir. Örnek olarak Gayrimenkul satın almak, işyeri açmak ve türk vatandaşı istihdam etmek bunlara dahildir.
Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişi; yeterli miktarda Türkçe bilmeli ve Türkiye’de kalabilecek düzeyde gelire sahip olmalıdır. 

 

 EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMA ŞARTLARI

 
Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurularında, bir takım denetimler yapılmaktadır. Eğer bu denetimler sonucunda devletin makamlarını şüpheye düşürecek bir durum yaşanması halinde başvurunun olumsuz  sonuçlanmasına sebebiyet verecektir.
Bu ve bunun gibi önemli olan detayları öğrenmek, süreç boyunca neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiği konusunda uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmanız lehinize olacaktır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı şartları;

  • Aile birliği içinde yaşamaya devam edilmelidir.
  • Yabancı türk vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca resmi olarak ve aile ikamet izni ile ikamet ediyor olmalıdır.

NARYA Hukuk BürosuBAŞLICA HİZMETLER

_
Hukuk Bürosu
Bilişim hukuku, köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, ve şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ve faliyetler hususunda danışmanlık yapmaktadır.
Hukuk Bürosu
Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır
Hukuk Bürosu
Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir.
Narya Hukuk Bürosu
Maslak/İstanbul Avrupa
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2020