NARYA HUKUK BÜROSU Narya Hukuk Bürosu Almanca ve  İngilizce dillerinde de hizmet vermektedir... 

NARYA HUKUK BÜROSU Hukuk açısından başkalarının hakkını ihlal eden birisi suçludur.  Ahlak açısından suçlu olduğunu düşünen ve hisseden birisi suçludur.
Immanuel Kant

NARYA Hukuk BürosuTİCARET HUKUKU

Şirketler hukuku, ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır. 

Ticaret Kanunu’nda şirket türleri sınırlı olarak sayılmıştır. Ticaret şirketleri kolektif, komandit, limited, anonim, şirketler ve kooperatiflerden ibarettir. Bunlardan kolektif, adi komandit ve adi şirketler şahıs şirketi; limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketidir. Ticaret şirketleri kanunda belirtilen usuller çerçevesinde birleşebilir, bölünebilir veyahut tür değiştirebilirler. Buna ilişkin hukuki düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nun 134 – 194. maddeleri arasında yer almaktadır.
 
Yabancı uyruklu bir şirketin Türkiye’de şube açabilmek için ilk olarak ikametgâhı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin etmesi gerekmektedir. Bu vekil tayin edildikten sonra gerekli tüm belgeler ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye’de şube açmak için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunacağı belgeler şunlardır:

  •  Şirket veya vekili tarafından yazılmış dilekçe. Bu dilekçe; şirket unvanı, şirket kuruluş tarihi, şirket uyruğu, şirket sermayesi, Türkiye’deki tam yetkili vekilin adı soyadı, vekilin Türkiye sınırları içinde yapacağı işlemlerde kanunu ve mevzuat hükümlerine uyacağına ilişkin taahhüt, şube adresi, şube faaliyet konusu ve şube sermayesi bilgilerinin bulunması zorunludur.
  •  Şirket yetkili organlarının şube açma kararının aslı ve tercümesi (kuruluş bildirim formu)
  •  Şirket ana sözleşmesinin aslı ve tercümesi
  •  Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devlet kanunlarına göre kurulduğunu gösteren kuruluş evrakı ve şirketin halen faaliyet sürdürdüğüne ilişkin faaliyet belgesi. Bu belgelerin asıllarının yanında tercümeleri de istenmektedir.
  •  Türkiye vekilinin vekâletnamesinin aslı ve tercümesi. Bu vekâletname ihtiyaç duyulan hususların yanında şu hususları da içermelidir;

Şirket ana sözleşmesinde gösterilmiş işlemleri yerine getirmesini ve şirketi temsil etmeyi,
Şirket adına yapılacak işlemlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs olarak tüm mahkemelerde temsil etmeyi,
Türkiye’den geçici süreli olarak ayrılması durumunda sahip olduğu yetkilerle yerine vekil tayin etmeyi,
Merkez şubeye bağlı açılacak tali şubelere vekil tayini konularında yetkili olma.
Listede tercümeleri gereken evrakların tercümeleri aşağıdaki yollardan biri ile tasdiklenmelidir;
Şirketin tabi olduğu ülkedeki Türk konsolosluğu tarafından,
Türkiye Dış İşleri Bakanlığı tarafından
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çevresinde hazırlanan “ Yabancı resmi belgelerin tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi” hükümlerine göre.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından şube açma izninin alınmasının ardından aşağıda sayılan belgeler ile Ticaret Sicil Memurluğu’na başvurulması ve şubenin tescil edilmesi gerekmektedir:

NARYA Hukuk BürosuTürk Vatandaşlığı ve Türk Vatandaşlığına Geçme

Vatandaşlık değiştirme, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin aklında bir takım sorular gündeme gelmektedir. Bugün Yabancılar hukukunda türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sorması gereken sorular ve cevapları sıralayıp değerlendireceğiz.
Vatandaşlık değiştirme, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin aklında bir takım sorular gündeme gelmektedir. Bugün Yabancılar hukukunda türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sorması gereken sorular ve cevapları sıralayıp değerlendireceğiz. 
Türk Vatandaşlığı, Türkiye’de yasal yaşama süresini dolduran veya istisnai şartları yerine getiren yabancıların kendileri veya yasal temsilcileri tarafından bulundukları ilde(ikamet ettikleri)  yer alan il Nüfus Müdürlükleri’ne yapılan başvuru sonucu Devletin yetkili Makamları ve Komisyon değerlendirmeleri sonrası başvurunun onaylanması sonucu alınır.

TÜRK VATANDAŞLIĞI OLMA ŞARTLARI NELERDİR ?

Türk Vatandaşlığının kazanılması, ya da kişinin  vatandaşı olduğu ülke kanunlarına göre  ergin olması, ayırt etme yetilerine sahip olması ve  vatansız ise kanunlarımıza göre 18 yaşında olması gerekmektedir.
Türk vatandaşlığına başvuran kişi başvurudan önce kesintisiz Türkiye’de en az 5 yıl yasal olarak yaşamak ( Turizm amaçlı alınan kısa dönem ikamet izinleri vatandaşlık başvurusunda dikkate alınmaz.) Davranışsal olarak Türkiye’de  yerleşmeye karar verdiğini belirten somut deliller gerekir. Örnek olarak Gayrimenkul satın almak, işyeri açmak ve türk vatandaşı istihdam etmek bunlara dahildir.
Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişi; yeterli miktarda Türkçe bilmeli ve Türkiye’de kalabilecek düzeyde gelire sahip olmalıdır. 

 

 EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMA ŞARTLARI

 
Evlilik yoluyla Türk Vatandaşlığı başvurularında, bir takım denetimler yapılmaktadır. Eğer bu denetimler sonucunda devletin makamlarını şüpheye düşürecek bir durum yaşanması halinde başvurunun olumsuz  sonuçlanmasına sebebiyet verecektir.
Bu ve bunun gibi önemli olan detayları öğrenmek, süreç boyunca neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiği konusunda uzman danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmanız lehinize olacaktır.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı şartları;

  • Aile birliği içinde yaşamaya devam edilmelidir.
  • Yabancı türk vatandaşı ile en az 3 yıl boyunca resmi olarak ve aile ikamet izni ile ikamet ediyor olmalıdır.

NARYA Hukuk BürosuBAŞLICA HİZMETLER

_
Hukuk Bürosu
Vatandaşlık hizmetleri kapsamında doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Yurt dışında yaşayan ve on sekiz yaşını tamamladığı halde doğumuna ilişkin bildirimde bulunulmayan kişilerin aile kütüğüne kaydı, Türk vatandaşlığı ana veya..
Hukuk Bürosu
Binelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kıyasla daha dengeli bir harf dağılımı sağlayarak okunurluğu artırmasıdır.
Hukuk Bürosu
Çek Senet dolandırıcılığı, halk arasında senet dolandırıcılığı kavramı bedelsiz senetler için veya verilen senedin ödenmemesi halinde kullanılmaktadır. Ödenmeyen senet sebebiyle önümüze gelen birçok senet dolandırıcılığı vakası, alacak davası yoluyla çözüme kavuşturulabilmektedir. 
Hukuk Bürosu
Ticaret hukuku, oldukça geniş kapsamlı bir hukuk birimi olan bu disiplin, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatlarının tamamını da ifade etmektedir. Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt olarak ele alınmıştır.
Hukuk Bürosu
Vatandaşlık değiştirme, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin aklında bir takım sorular gündeme gelmektedir. Bugün Yabancılar hukukunda türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sorması gereken sorular ve cevapları sıralayıp değerlendireceğiz.
Hukuk Bürosu
Deport sınır dışı yasağı nasıl kaldırılır ? Süresiz deport kişi hakkında bir kez konulur ve kaldırılana kadar süresiz olarak Türkiye’ye girişi yasaklanır.  Süreli giriş yasağı yapılan suçun cinsine ve ödenmeyen para cezasına göre değişiklik göstermektedir.  Süreli giriş yasağı 2014 yılında alınan kararla birlikte  en fazla 5 yıl olmak üzere uygulanır.
Hukuk Bürosu
Milletlerarası özel hukuk mevzuatında 13.madde boşanmada uygulanacak hukuka işaret eder. Eşlerin ayrı vatandaşlıkları olması durumunda uygulanacak olan hukuk müşterek ikametgah hukuku, bulunmadığı takdirde müşterek mutad mesken hukuku bunun da bulunmaması halinde Türk hukukudur.
Hukuk Bürosu
Şantaj suçu ve cezasını ele alacağımız bu makalemizde ek olarak şantaj davasının nasıl açılacağı ve yapılan şantajın engellenmesi hususunda bilgilendirmeler yapılacaktır... Şantaj suçu TCK 107’nin ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit suçunun bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hukuk Bürosu
Yazılım teknolojisinin son yıllarda gösterdiği hızlı gelişmeler beraberinde işletmelerin yazılım ihtiyaçlarını doğurmuştur. İşletmelerin yazılım programlarını kullanmaları için lisans satın almaları gerekmektedir. Bu lisans haklarının yetkisiz olarak kullanılması yazılım suçunu doğurmaktadır.
Hukuk Bürosu
Sağlık ilaç sektöründe yaşanan gelişmeler sonucunda önceden tedavi edilemeyen birçok hastalık artık tedavisi mümkün duruma gelmiştir. Ancak bir ilacın ortaya çıkış süreci oldukça zor ve uzun bir süreçtir. Laboratuvar süreçleri, klinik deneyler, ilacın ruhsatının alınması gibi oldukça uzun bir süreç sonunda sonuca ulaşılır.
Hukuk Bürosu
Gizlilik sözleşmesi, tarafların sözleşmeden dolayı birbirlerine karşı sorumluluklarını kapsayan, taraflara ait gizli kalması ve ifşa edilmemesi gereken bilgilerin taraflarca saklanılmasını şart koşan, yükümlülüklere uyulmaması durumunda olası yaptırımları içeren taraflar arası bir sözleşmedir. 
Hukuk Bürosu
Trafik kazası sonucu kazada kusuru bulunmayan araç sahibi aracın değerinde meydana gelen azalmaya yönelik araç değer kaybı tazminatı davası açabilir. Araç değer kaybının tazmini için açılacak davalar, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak 10 yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2021