NARYA HUKUK Avukatlık Hizmetleri

Bilişim Suçları Avukatı
Bilişim suçları avukatı, Bilişim hukuku alanında hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Ceza Hukuku Avukatı
Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır
Sözleşme Hukuku Avukatı
Sözleşme hukuku avukatı, sözleşme hukukunda; iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir.
Miras Hukuku Hakkında
Miras hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.
Nüfus Kaydı Düzeltme Davası
Nüfus kaydı, kişinin doğumuyla birlikte nüfus kaydı yani aile kütüğü açılmaktadır. Tüm nüfus bilgileri aile kütüklerinde yer almaktadır. Nüfus kaydı düzeltme aile kütüğüne tescillenmiş olan nüfus kaydının veya kaydın bir kısmının değiştirilmesidir.
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun, bakım alacaklısı ölene kadar ona bakma ve onu gözetme borcunu üstlendiği, bakım alacaklısının ise bakım edimine karşılık malvarlığının tamamını ya da bir kısım unsurlarını ona devretme borcunu üstlendiği sözleşme türüdür.
Çek Senet Dolandırıcılığı Cezası
Çek Senet dolandırıcılığı, halk arasında senet dolandırıcılığı kavramı bedelsiz senetler için veya verilen senedin ödenmemesi halinde kullanılmaktadır. Ödenmeyen senet sebebiyle önümüze gelen birçok senet dolandırıcılığı vakası, alacak davası yoluyla çözüme kavuşturulabilmektedir. 
Hakaret Davası
Hakaret suçunun oluşmasına neden olan sözlerin tek tek kanunda sayılması imkansızdır. Suçun vücut bulması için kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmeli veya sövme yoluyla kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmalıdır.
Gayrimenkul Hukuku
Satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis edilmesi, tapu-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi gibi davalarının açılması ve takibi süreçleridir.
Ticaret Hukuku Avukatı
Ticaret hukuku, oldukça geniş kapsamlı bir hukuk birimi olan bu disiplin, ticaret ile ilgili tüm faaliyetleri düzenleyen ve yürürlükte olan mevzuatlarının tamamını da ifade etmektedir. Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt olarak ele alınmıştır.
Şantaj Suçu Cezası ve Şantaj Davası Nasıl Açılır
Şantaj suçu ve cezasını ele alacağımız bu makalemizde ek olarak şantaj davasının nasıl açılacağı ve yapılan şantajın engellenmesi hususunda bilgilendirmeler yapılacaktır... Şantaj suçu TCK 107’nin ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit suçunun bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Lisanssız Yazılım (Korsan Yazılım) Kullanma Suçu
Yazılım teknolojisinin son yıllarda gösterdiği hızlı gelişmeler beraberinde işletmelerin yazılım ihtiyaçlarını doğurmuştur. İşletmelerin yazılım programlarını kullanmaları için lisans satın almaları gerekmektedir. Bu lisans haklarının yetkisiz olarak kullanılması yazılım suçunu doğurmaktadır.
Sağlık İlaç Hukuku Danışmanlığı
Sağlık ilaç sektöründe yaşanan gelişmeler sonucunda önceden tedavi edilemeyen birçok hastalık artık tedavisi mümkün duruma gelmiştir. Ancak bir ilacın ortaya çıkış süreci oldukça zor ve uzun bir süreçtir. Laboratuvar süreçleri, klinik deneyler, ilacın ruhsatının alınması gibi oldukça uzun bir süreç sonunda sonuca ulaşılır.
Gizlilik Sözleşmesi Nedir Hukuki Niteliği ve Cezai Şartları
Gizlilik sözleşmesi, tarafların sözleşmeden dolayı birbirlerine karşı sorumluluklarını kapsayan, taraflara ait gizli kalması ve ifşa edilmemesi gereken bilgilerin taraflarca saklanılmasını şart koşan, yükümlülüklere uyulmaması durumunda olası yaptırımları içeren taraflar arası bir sözleşmedir. 
Trafik Kazalarında Aracın Değer Kaybı ve Tazminat Davası
Trafik kazası sonucu kazada kusuru bulunmayan araç sahibi aracın değerinde meydana gelen azalmaya yönelik araç değer kaybı tazminatı davası açabilir. Araç değer kaybının tazmini için açılacak davalar, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak 10 yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022

 
Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat