Avukatlık Hizmetleri Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis edilmesi, tapu-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi gibi davalarının açılması ve takibi süreçleridir.

NARYA HUKUK

Gayrimenkul hukuku gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi süreçlerini yürütür.
Gayrimenkuller ile alakalı olarak açılan davalarda dava konuları,
  • Tapu davası,
  • İstihkak davaları
  • Kira davaları,
  • Kamulaştırma davaları,
  • İzaley-i Şuyu davaları
Şeklinde davalardan meydana gelmekte, gayrimenkul hukuku bu davalarda kişilerin birbirleriyle, kişilerin kurumlarla ve kurumların kurumlarla olan gayrimenkul ilişkilerini ele almaktadır.
 
İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?
İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür. Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davasında yetkili mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası, ferdi mülkiyete geçmek isteyen mülk sahibinin bu hakkını güvence altına alan, ama bu arada tüm paydaşların haklarını eşit bir şekilde koruyan bir gayrimenkul davası olarak mutlaka bir gayrimenkul avukatı tarafından takip edilmelidir.
El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men-i) Davası
El atmanın önlenmesi durumu aslında kişinin malına haksız olarak müdahale edilmesi durumunun engellenmesi olarak açıklanacaktır. Mülkiyet hakkı mutlak bir haktır. TMK 683. madde gereğince mal sahibi malını haksız olarak elinde bulunduran kişilere karşı el atmanın önlenmesi davası açabilmektedir. Hukuki bir kamulaştırma yapılmayan mallara karşı mülkiyet konusu taşınmazlar üzerinde hak iddia edilmesi mülkiyet hakkını ihlal eden bir durum olduğundan ve Türk hukukunda kamulaştırılmasız el atma karşısında etkili hukuksal yöntemler olmamasından ötürü bu davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmaktadır.
İpoteğin Kaldırılması Davası
poteğin fekki, bir taşınmaz üzerine konulmuş olan tapudaki şerhin kaldırılması anlamına gelir. Söz konusu ipoteğin koyulma amacı borcu güvence altına almaktır ve bu borç ödendiğinde ipoteğin durmasının bir anlamı kalmaz, dolayısıyla borcun ödendiğine dair belgeleri tapuya verilmesi ve tapu sicil müdürlüğünce bu ipoteğin kaldırılması gerekir. Bazı hallerde borç ödendiği halde ipotek tapudan kaldırılmamış olabilir veya kişiler ipotek şerhini önemsemeyip ya da unutup tapuda taşınmazın ipotekli görünmesine yol açmış olabilir, sorun da burada ortaya çıkar. Çünkü gerçekte ipotek var olmadığı halde taşınmazın tapuda ipotekli gözükmesi mal sahibini bazı hallerde zor durumda bırakabilir. Örneğin satışa engel olmasa da malın değerini düşüreceğinden mal sahibi zarara uğrar. Bunun düzeltilmesi için ise ipoteğin kaldırılması davası açılmalıdır. İpotek Davası, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.
 
 
 
 

Gayrimenkul Hukuku

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Bilişim suçları avukatı, Bilişim hukuku alanında hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Hukuk Bürosu
Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır
Hukuk Bürosu
Sözleşme hukuku avukatı, sözleşme hukukunda; iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir.
Hukuk Bürosu
Miras hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022

 
Evden Eve Nakliyat