Avukatlık Hizmetleri Gizlilik Sözleşmesi Nedir Hukuki Niteliği ve Cezai Şartları

Gizlilik Sözleşmesi Nedir Hukuki Niteliği ve Cezai Şartları

Gizlilik sözleşmesi, tarafların sözleşmeden dolayı birbirlerine karşı sorumluluklarını kapsayan, taraflara ait gizli kalması ve ifşa edilmemesi gereken bilgilerin taraflarca saklanılmasını şart koşan, yükümlülüklere uyulmaması durumunda olası yaptırımları içeren taraflar arası bir sözleşmedir. 

NARYA HUKUK

Gizlilik sözleşmesi, tarafların sözleşmeden dolayı birbirlerine karşı sorumluluklarını kapsayan, taraflara ait gizli kalması ve ifşa edilmemesi gereken bilgilerin taraflarca saklanılmasını şart koşan, yükümlülüklere uyulmaması durumunda olası yaptırımları içeren taraflar arası bir sözleşmedir.  Sözleşmeler kimi zaman iki gerçek kişi arasında, kimi zaman e-ticaret yoluyla, kimi zaman ise çalışan ve işveren arasında imzalanır.
Gizlilik sözleşmeleri tarafların istek ve beyanlarının koruma altına alınmasını öngörür ve bir terslik durumunda hukuki bir kolaylık sağlar. Gizlilik sözleşmelerinin temel dayanak noktası 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun sözleşmeye ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır. Sözleşmeler kanunlara aykırı olmadığı takdirde geçerliliklerini korurlar. Bu nedenle gizlilik sözleşmesi hazırlanırken tarafların bir uzman ile görüşüp sözleşmeleri hazırlamaları gerekmektedir. Gizlilik sözleşmesinin özel bir kanunu bulunmaz, genel kanunlara bağlı kalarak gizlilik sözleşmeleri işlenmektedir.
Taraflar arasında mektup, faks, teleks, elektronik posta, disk vb. yollarla yapılan yazışmalar ve/veya gönderimler ve/veya her türlü vasıtayla yapılan görüşmeler yoluyla elde edilen bilgiler gizlilik kapsamındadır. Gizli bilgi olarak nitelendirilen bilgi ve belgelerin korunması ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasını engellemek amacıyla, yaygın olarak taraflar arasında Gizlilik Sözleşmesi imzalanmaktadır. Türk hukukunda Gizlilik Sözleşmesi olarak kullanılan terim, Anglo-Amerikan hukukunda Non- Disclosure Agreement  olarak karşılık bulmaktadır.
Gizlilik sözleşmeleri tamamlandıktan sonra taraflar tarafından imzalanmalı ve sözleşmenin bir örneği saklanmalıdır.
 

Gizlilik Sözleşmesi Nedir Hukuki Niteliği ve Cezai Şartları

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Bilişim suçları avukatı, Bilişim hukuku alanında hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Hukuk Bürosu
Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır
Hukuk Bürosu
Sözleşme hukuku avukatı, sözleşme hukukunda; iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir.
Hukuk Bürosu
Miras hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022

 
Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat