Avukatlık Hizmetleri Trafik Kazalarında Aracın Değer Kaybı ve Tazminat Davası

Trafik Kazalarında Aracın Değer Kaybı ve Tazminat Davası

Trafik kazası sonucu kazada kusuru bulunmayan araç sahibi aracın değerinde meydana gelen azalmaya yönelik araç değer kaybı tazminatı davası açabilir. Araç değer kaybının tazmini için açılacak davalar, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak 10 yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir.

NARYA HUKUK

Trafik kazaları durumunda kaza sonucunda hasar gören araçlar servise götürülerek onarımları yaptırılır. Onarım esnasında araçların kazadan kaynaklı tüm sorunları giderilir. Kaza sonrasında yapılan onarıma rağmen hasar kaydı nedeniyle oluşan kayıptan dolayı aracın alıcı fiyatı düşer. Buradaki düşme miktarına değer kaybı denmektedir. Trafik kazası sonucu kazada kusuru bulunmayan araç sahibi aracın değerinde meydana gelen azalmaya yönelik araç değer kaybı tazminatı davası açabilir. Araç değer kaybının tazmini için açılacak davalar, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak 10 yıllık bir zamanaşımı süresine tabidir.
Değer kaybının hukuki dayanağı; Türk Ticaret Kanunu’nun 1409. Maddesine göre kusurlu olan tarafın trafik sigortası hasarı ve değer kaybını telafi etmekle yükümlüdür.
Araç değer kaybı hesabı uzman bilirkişilerce yapılmaktadır. Araç değer kaybı tazminatı ile kayıp olan miktarın ödenmesi ve mağduriyetin giderilmesi amaçlanır. Değer kaybı hesaplamalarıyla ilgili olarak birden fazla değişken mevcuttur. Aracın üretim yılı, hasarın niteliği, aracın marka ve modeli, trafiğe çıkış tarihi ve Pazar değeri hesaplamaya etki eden değişkenlerdendir.
 

Trafik Kazalarında Aracın Değer Kaybı ve Tazminat Davası

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Bilişim suçları avukatı, Bilişim hukuku alanında hem yeni kurulan hem de köklü teknoloji şirketleriyle çok yakın çalışmakta, yeni şirketlerin kuruluşlarında mevzuata uyum ve altyapının kurulabilmesi ile teknoloji şirketlerinin günlük faaliyetleri kapsamında gerek duydukları geniş bir hukuki çerçevede hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Hukuk Bürosu
Ceza hukuku, ilkel ceza hukuku dönemi, müşterek ceza hukuku dönemi, yeni zamanlar ceza hukuku dönemi, çağdaş ceza hukuku dönemi olarak sınıflandırılmaktadır
Hukuk Bürosu
Sözleşme hukuku avukatı, sözleşme hukukunda; iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlemdir.
Hukuk Bürosu
Miras hukuku, 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 495-682. maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Mirasta mal paylaşımı sırasında tereke üzerinde miras hakkına sahip “yasal mirasçı” ve “atanmış mirasçı” olmak üzere iki tür mirasçılık biçimi vardır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022

 
Evden Eve Nakliyat Evden Eve Nakliyat