BLOG Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku

Narya Hukuk Bürosu Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde; Uluslararası alım-satım sözleşmelerinde, Gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların giderilmesi Uluslararası teslim ve ödeme şekilleri hususunda, hukuk büromuz avukatları aracılığı ile gümrük hukuku ile alakalı bütün konularda idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil etmektedir.

NARYA HUKUK

Narya Hukuk Bürosu Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat dâhilinde uluslararası alım-satım sözleşmelerinde,gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, uluslararası teslim ve ödeme şekillerinin belirlenmesinde, 
 hukuk büromuz avukatları aracılığı ile gümrük hukuku ile alakalı bütün konularda idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil etmektedir.
 Gümrük hukuku alanında bir çok danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekte olup  başlıca konu başlıkları aşağıdaki gibidir;
 •     İthalat veya İhracat Aşamasında Alınan Vergi ve Mali Yükler
 •     İthalatta Vergi Ertelemesi ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Olanaklar
 •     Vergilerin Kaldırılması
 •     Geri Verilmesi
 •     Kanuni Temsilcilerin, Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin, Limited Şirket Ortaklarının, Kefil Kuruluşların Sorumluluğu
 •     Dış Ticaret Vergilerinde ve İdari Yaptırımlarda Zamanaşımı
 •     KDVK'nın, ÖTVK'nın ve GK'nın (Güncellenmiş) Ceza Hükümleri
 •     Gümrük Kabahatleri ve İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Diğer İdari Önlemler)
 •     Kaçakçılık Suçları ve Cezaları –Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller (Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması)
 •     Vergilere ve İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü (İdari İtiraz, Uzlaşma, Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Yaptırımlar)
 •     İdari Para Cezalarında Ödeme, Kesinleşme ve İndirim Olanakları,
 •     Vergi Mahkemelerinde veya İdare Mahkemelerinde Görülmesi,
 •     Doğrudan Davaya Konu Edilecek İdari İşlemler (Ödeme Emri Tebliği, İhtiyati Haciz Tatbiki)
 •     Vergi Mahkemelerinin İstinaf, Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz Yolu Kapalı Kararları 

Gümrük Hukuku

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işarete marka denir. Bu işaretin yasal olarak korunması haline ise marka tescili adı verilir.
Hukuk Bürosu
Şantaj suçunun tamamlanması için mağdurun iradesini baskılayan tehdidin açıklanması veya isnat edilmesi yeterli olup; elde edilmesi amaçlanan yararın sağlanması veya menfaatin temin edilmiş olması gerekmez.
Hukuk Bürosu
Siber şiddet teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilen bir şiddet türüdür. Siber şiddet diğer adıyla siber zorbalık özellikle sosyal medyanın yaygın ve kontrolsüz kullanımına bağlı olarak çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler arasında görülmektedir.
Hukuk Bürosu
Memur davalarına bakan avukatlar, idari bir sisteme bağlı diğer bir dille kamu hizmeti yapmakla görevlendirilmiş memurlar, kamu görevlisi sıfatını taşımakla birlikte devlet güvencesi altında çalışmaktadırlar. Devlet memurları yahut devlet memuru adayların yaşamış oldukları bir hukuki uyuşmazlıkta mutlaka uzman bir memur davalarına bakan avukattan destek almaları ya da danışmaları alınabilecek en doğru karar olacaktır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2021