BLOG Ticari Davalar Arabuluculuk

Ticari Davalar Arabuluculuk

Ticari davalarda arabulucuk, yasada ticari davalarda zorunlu arabuluculuk kapsamında çözümlenebilmesi için herhangi bir parasal sınır öngörülmemiştir. Başka bir ifade ile ticari dava söz konusu olduğunda, miktarın çok düşük veya çok yüksek olmasına bakılmaksızın, her durumda zorunlu arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir.

NARYA HUKUK

Ticari davalarda arabulucuk, yasada ticari davalarda zorunlu arabuluculuk kapsamında çözümlenebilmesi için herhangi bir parasal sınır öngörülmemiştir. Başka bir ifade ile ticari dava söz konusu olduğunda, miktarın çok düşük veya çok yüksek olmasına bakılmaksızın, her durumda zorunlu arabuluculuğa başvurulması gerekmektedir. Ticari davalarda arabulucuk yapan avukatlar bu alanda uzman kimseler olup iki tarafında faydasına olacak şekilde adil ve hukuk çerçevesinde yöntemlerle ilerlemektedir.
Ticari davalarda arabulucuk, iradilik prensibine dayanarak 7 yıldan fazla süredir ülkemizde uygulanmaktadır. Arabuluculuğun tamamen iradi olduğu zamanlarda, “Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbest olmakla birlikte süreci yönetebilmektedir. ”  Arabuluculuk Kanununa göre süreç idare edilmektedir. Fakat ticari davalarda arabuluculuk iradi olmaktan çıkarılıp artık zorunlu hale getirilmiştir. Dava açmadan önce başvurulması gerekli bir yoldur. Uzman avukatlar aracılığı ile dava yoluna gidilmesi alınabilecek en doğru karar olacaktır.
 

Arabuluculuğa Başvurunun Zorunlu Olduğu Ticari Davalar

 • Ticaret Unvanın Korunmasından Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 39 vd.)
 • Sermaye Koyma Borcundan Kaynaklanan Alacak Talepleri: (TTK m. 127 – 132)
 • Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeden Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 134 – 194)
 • Şirketler Topluluğundan Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 195 – 209)
 • Kolektif, Komandit, Anonim ve Limitet Şirketlerden Kaynaklanan Tazminat ve Alacak Talepleri: (TTK m. 211 – 644)
 • Bonodan Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 776 – 779)
 • Çekten Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 780 – 823)
 • Entegre Devre Topoğrafyaları
 • 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri
 • 2004 Sayılı İcra ve İflâs Kanundan Kaynaklanan Talepler
 • Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan Tazminat Talepleri
 • Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkından Kaynaklanan Alacak Talepleri
 • Kar Payı Alacak Talepleri
 • Ortaklıktan Çıkma, Çıkarılmadan Kaynaklanan Alacak Talepleri
 • Pay Devrinden Kaynaklanan Alacak Talepleri
 • .Zarar Sigortalarından Kaynaklanan Tazminat ve Alacak Talepleri: (TTK m. 1453 – 1486)
 • Can Sigortalarından Kaynaklanan Tazminat ve Alacak Talepleri: (TTK m. 1487 – 1520)
 • Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan Tazminat ve Alacak Talepleri: (TMK m. 962 – 969)
 • Ticari İşletme Devri, Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TBK m. 202 – 203)
 • Değişik Tür Araçlar İle Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 902 – 905)
 • Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 906 – 916)
 • Taşıma İşleri Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 917 – 930)
 • Donatan ve Donatma iştirakinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 1061 – 1087)
 • Kaptanın Sorumluluğundan Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 1088 – 1118)
 • Gemi Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 1119 – 1130)
 • Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 54 vd.)
 • Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcılarından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TBK m. 547 – 554)
 • Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:
 • Finansal Kiralama Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:
 • Faktoring Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri:
 • Borsa, Sergi, Panayır ve Pazarlar İle Antrepo ve Ticarete Özgü Diğer Yerlere İlişkin Ticari Davalar
 • Sınai Haklarla İlgili Alacak ve Tazminat Talepleri (Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model Belgesi, Coğrafi İşaret, Marka)
 • Islahçı Hakkı
 • Cari Hesap Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak Talepleri: (TTK m. 89 vd.)
 • Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 102 vd.)
 • Eşya Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 856 – 893)
 • Taşınma Eşyası Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TTK m. 894 – 901)
 • Zaman Çarteri Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 1131 – 1137)
 • Navlun Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 1138 – 1227)
 • Deniz Yoluyla Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 1247 – 1271)
 • Denizde Çatmadan (Çarpışma) Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 1286 – 1297)
 • Denizde Kurtarmadan Kaynaklanan Tazminat Talepleri: (TTK m. 1298 – 1319)
 • Rekabet Yasağından Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TBK m. 444 – 447)
 • Komisyon Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak ve Tazminat Talepleri: (TBK m. 532 – 545)

Ticari Davalar Arabuluculuk

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Bir işletmenin ürettiği mal ya da hizmeti diğer işletmelere ait mal ya da hizmetlerden ayrılmasını sağlayan işarete marka denir. Bu işaretin yasal olarak korunması haline ise marka tescili adı verilir.
Hukuk Bürosu
Şantaj suçunun tamamlanması için mağdurun iradesini baskılayan tehdidin açıklanması veya isnat edilmesi yeterli olup; elde edilmesi amaçlanan yararın sağlanması veya menfaatin temin edilmiş olması gerekmez.
Hukuk Bürosu
Siber şiddet teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilen bir şiddet türüdür. Siber şiddet diğer adıyla siber zorbalık özellikle sosyal medyanın yaygın ve kontrolsüz kullanımına bağlı olarak çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler arasında görülmektedir.
Hukuk Bürosu
İş hukuku avukatı, işçi ve işveren arasında belirli veya belirsiz konular akabinde iş hukukuna bağlı olarak doğan uyuşmazlıkların çözümünde başvurulması gereken uzman işçi avukatıdır. İş hukuku avukatı işçi ve iş veren arasında iş hukukuna bağlı olarak doğan problemlerin giderilmesini anlaşmaların yapılması ve haklarının alınması konusunda tecrübeli ve deneyimli avukatlardır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022

 
Evden Eve Nakliyat