Boşanma ve Aile Hukuku Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli Boşanma

Boşanma davalarında görevli mahkeme “aile mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yer yönünden yetkili mahkeme ise eşlerin son 6 ayda ikamet ettikleri veya eşlerden birinin yerleşim yeridir.

NARYA HUKUK

Boşanma davalarında görevli mahkeme “aile mahkemesi”dir.
 Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yer yönünden yetkili mahkeme ise eşlerin son 6 ayda ikamet ettikleri veya eşlerden birinin yerleşim yeridir.
 
Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmaktadır.
Çekişmeli boşanma davasında, boşanmanın özel veya genel sebeplerine dayanılarak elinizdeki belge veya bilgilerin durumuna göre mahkemeye sunulması gerekmektedir.
Dava açacak olan eş, boşanma sebeplerini ve boşanma talebini içerir dilekçesini hazırlayarak ilgili mahkemeye başvuruda bulunabilecektir.
Genel boşanma sebebi bir diğer ifadeyle şiddetli geçimsizlik olarak bilinmektedir. Şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak adlandırılmaktadır.
Özel boşanma sebebi ise zina, hayata kast ve onur kırıcı davranışlar olarak nitelendirilebilmektedir. Çekişmeli boşanma a davasını açacak olan kişi, yalnızca kanunda belirtilen boşanma nedenlerinden birisine dayandırarak boşanma davası açabilir.
 
Boşanma davası açılabilmesi için gerekli evraklar ;
Çekişmeli boşanma davaları türlerine göre mahkemeye sunulacak belgeler de farklılık göstermektedir.  Boşanmanın özel sebepleri zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı muamele, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme ve terkdir. Boşanmanın genel sebebi de şiddetli geçimsizliktir. Boşanmaya sebep olan olayın ispatı da ancak iddia edene ait olacaktır.  
Çekişmeli boşanma davasında da dava dilekçesi,
Tarafların ve eğer varsa çocukların nüfus suretleri,
Tarafların avukatları varsa avukatlara verilen resimli vekaletnameler,
Bunlar dışında çekişmeli boşanmaya konu olan olayın ispatı ile ilgili olan hukuka uygun şekilde elde edilmiş bilgi ve belgelerin tamamı mahkemeye sunulmalıdır.
Bunlara örnek olarak;
Banka extreleri, darp raporu, otel kayıtları,tanık listesi, sosyal medya paylaşımları ve yazışmalar  ve benzeri tüm delillerin mahkemeye sunulması gerekmektedir.
 

Çekişmeli Boşanma

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Soybağı Türk Dil Kurumu tarafından; “Baba soyundan gelen bağ olarak ve kan bağı” olarak tanımlanmıştır.  Soybağı çocuk ile anne arasında doğumla kurulur. Soybağı çocuk ile baba arasında,ana ile evlilik,tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Her çocuk bir anneden doğar.
Hukuk Bürosu
Babalık davası, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Analık davası açmak isteyen kişi, söz konusu iddianın var olduğundan itibaren mahkemeye dava yolu ile başvurabilmektedir. Taraflar iddialarını ispatlayan delilleri sunmak zorundadırlar. Bu davalar kamu düzeniyle ilgilidir. 
Hukuk Bürosu
Boşanma davalarında görevli mahkeme “aile mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yer yönünden yetkili mahkeme ise eşlerin son 6 ayda ikamet ettikleri veya eşlerden birinin yerleşim yeridir.
Hukuk Bürosu
Türkiye'de aile mahkemesi tarafından iki tür boşanma davası görülmektedir; birincisi anlaşmalı boşanma ve diğeri ise çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmaktadır.  Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede sona eren ve tarafların boşanma ile boşanmaya bağlı konularda mutabakata vardığı davadır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022