Boşanma ve Aile Hukuku Nafaka Çeşitleri

Nafaka Çeşitleri

Nafaka çeşitleri, Türk Medeni Kanunumuzun 4721 sayılı kanununa göre 4 çeşit nafaka düzenlemesi bulunmaktadır. Bunlar; Yoksulluk Nafakası, İştirak Nafakası, Tedbir Nafakası ve Yardım Nafakası Olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca açıklamak gerekirse; Türk Medeni Kanunumuzun 4721 sayılı kanununa göre

NARYA HUKUK

Türk Medeni Kanunumuzun 4721 sayılı kanununa göre 4 çeşit nafaka düzenlemesi vardır. Bunlar;
  • Yoksulluk Nafakası
  • İştirak Nafakası
  • Tedbir Nafakası
  • Yardım Nafakası
Olarak adlandırılmaktadır.

 

YOKSULLUK NAFAKASI

Yoksulluk nafakası TMK’nın 175,176,177 ve 178. Maddelerinde düzenlenmektedir.
Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için bir takım şartlara ilgili taraf uygun olmalıdır.
175. maddeye göre ilk şart, boşanma yüzünden nafakayı talep eden eşin yoksulluğa düşmesidir. Asgari ücret ve altında geliri bulunanlar yoksul sayılır. Asgari ücret seviyesinde geliri bulunan eş yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir. Yani asgari ücret yoksulluk nafakası talep edilmesine mani değildir.
Nafakaya hükmolunabilmesi için diğer şart, lehine nafaka hükmolunacak eşin kusuru daha ağır olmamalı ya da taraflar eşit kusurlu olmalıdır. Şayet boşanma davasında kusur değerlendirilmesi yapılmamış ve boşanmanın kesinleşmesinden sonra ayrı dava ile yoksulluk nafakası istenmiş ise sonradan açılan bu nafaka davasında mahkemece kusur değerlendirilmesi yapılarak sonucuna göre karar verilmelidir.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması / Sona Ermesi

TMK’nın 176/3. maddesinde de nafakanın kaldırılması veya sona ermesi halleri düzenlenmiştir.
Nafaka alacaklısı lehine nafaka hükmolunan yeniden evlenmiş, taraflardan biri ölmüş ise davaya gerek kalmadan nafaka kendiliğinden sonra erer.
Alacaklı tarafın evli olmaksızın başka birisi ile fiilen evli gibi birlikte yaşaması, haysiyetsiz hayat sürmesi. Yoksulluğunun ortadan kalkması hallerinde ise nafaka borçlusu tarafından dava açılmak sureti ile nafaka kararı kaldırılabilir.
Nafakanın dava yolu ile sona erdirilmesi için uygulamada en sık açılan dava, nafaka alacaklısının yoksulluğunun sona ermesi sonucu nafakanın kaldırılmasına yönelik davadır.

İŞTİRAK NAFAKASI

 
TMK’nın 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334 ve 335. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu nafaka çeşidi müşterek küçük çocuğa ait bir hak olup, boşanma davası sırasında velayet kendisine verilen baba veya anne iştirak nafakası talebinde bulunamayacağını beyan etmiş olsa bile, velayet alan eş, boşanmanın kesinleşmesinden hemen sonra iştirak nafakası talebinde bulunabilir. Zira boşanma davasındaki beyan çocuğa bağlamaz. Çocuğun hakkından vazgeçilemez.
Önemli not : Evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa bakan ana, babadan iştirak nafakası talebinde bulunabilir.
 

TEDBİR NAFAKASI

TMK’nın 188/2, 185/2, 186/3, 195, 196 ve 197. maddelerinde düzenlenmiştir.
TMK’nın 195 ve 196. maddelerinde evlilik birliğinin devam ettiği ve eşler ile çocukların aynı çatı altında yaşadığı durumlarda açılacak tedbir nafakası düzenlenmiştir.
Bu nafaka türü nafaka yükümlüsü eşin evin giderlerine katılmaması, diğer eş veya çocuklarına karşı nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda talep edilen bir tedbir nafakası türü olup, uygulamada çok az rastlanmaktadır.

YARDIM NAFAKASI

TMK’nın 364, 365 ve 366. maddelerinde düzenlenmiştir. Akrabalar arasındaki dayanışma esasından kaynaklanmaktadır.
Uygulamada en çok karşılaşılan yardım nafakası davası, boşanma sonrası hükmolunan iştirak nafakasının çocuğun reşit olması ve eğitim hayatına devam etmesi nedeni ile ana veya babadan birisi aleyhine açılan yardım nafakası türüdür. (TMK 327/1, 328/2, 364/1. maddeleri)
Açık öğretim, açık lise vs. yerlerde öğrenci olunması yardım nafakası istenmesine engel değildir. Çocuk reşit olmasına rağmen eğitimi devam ediyorsa eğitim hayatı boyunca nafaka talebinde bulunabilir.
eşit olan, üniversite eğitim hayatı olmayan, eğitim, ekonomik ve sair nedenlerle iş bulamamış, çalışamayan ve bekar olan kız çocukları, her zaman nafakayı ödeyecek güçte olan ana babadan yardım nafakası talebinde bulunabilirler.
Asgari ücret ve altı geliri bulunanlar yoksul sayılmaktadır. TMK 365/son maddesine göre yardım nafakası davalarında yetkili mahkeme taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.
Tüm nafakalarda (tedbir, yoksulluk, iştirak, yardım) şartlar var ise, nafakanın artırımı, indirimi veya kaldırılması için davalar açılabilir. (TMK’nın 176/4, 200, 331. maddeleri)
 

Nafaka Çeşitleri

Adres
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
Mail
info@naryahukuk.com
Telefon
Çalışma Saatleri
Mon-Sun: 8am – 8pm

NARYA Hukuk BürosuDİĞER MAKALELER

_
Hukuk Bürosu
Soybağı Türk Dil Kurumu tarafından; “Baba soyundan gelen bağ olarak ve kan bağı” olarak tanımlanmıştır.  Soybağı çocuk ile anne arasında doğumla kurulur. Soybağı çocuk ile baba arasında,ana ile evlilik,tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Her çocuk bir anneden doğar.
Hukuk Bürosu
Babalık davası, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Analık davası açmak isteyen kişi, söz konusu iddianın var olduğundan itibaren mahkemeye dava yolu ile başvurabilmektedir. Taraflar iddialarını ispatlayan delilleri sunmak zorundadırlar. Bu davalar kamu düzeniyle ilgilidir. 
Hukuk Bürosu
Boşanma davalarında görevli mahkeme “aile mahkemesi”dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yer yönünden yetkili mahkeme ise eşlerin son 6 ayda ikamet ettikleri veya eşlerden birinin yerleşim yeridir.
Hukuk Bürosu
Türkiye'de aile mahkemesi tarafından iki tür boşanma davası görülmektedir; birincisi anlaşmalı boşanma ve diğeri ise çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılmaktadır.  Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede sona eren ve tarafların boşanma ile boşanmaya bağlı konularda mutabakata vardığı davadır.
Narya Hukuk Bürosu
Harbiye, Cumhuriyet Cd. No: 40, 34367 Şişli/İstanbul
info@naryahukuk.com

Bizi Takip Edin

İletişim

NARYA Tüm Haklar Saklıdır

Copyright © 2022